Hvordan får jeg dagpenge?

Dagpenge er understøttelse for arbejdsdygtige personer, der ikke er i arbejde. I udgangspunktet får man dagpenge, fordi man er ledige, men der findes også både sygedagpenge og barselsdagpenge.

For at få dagpenge udbetalt, skal du have været medlem af en A-kasse i mindste et år, ligesom du skal have arbejdet i hvad der svarer til mindst et år over en periode på tre år. Herefter har du ret til dagpenge i to år fordelt over en periode på tre år – sygedagpenge og barselsdagpenge er dog ikke tidsbegrænset på samme måde.

Det er intet lovkrav at være medlem af en A-kasse – det står én frit for, men man skal være medlem af en A-kasse for at få dagpenge.

Er man ikke med i en A-kasse kan man i stedet få kontanthjælp. Her skal man dog i første omgang leve af sin formue, ligesom taksten er lavere. Med andre ord må du ikke have en decideret opsparing, hvis du vil have kontanthjælp, og har du eksempelvis friværdi kan du i nogle tilfælde også tvinges til at skulle leve af den først.

Hvad koster A-kasser?

Du kan vælge mellem flere A-kasser, og priserne for A-kasser kan svinge med over 100 kroner om måneden og ligger generelt omkring 500 kroner pr. måned – de fleste lidt under.

Herunder kan du se priser på A-kasser. En del A-kasser tilbyder også fagforening eller har et særligt tæt samarbejde med en eller flere fagforeninger. Der er dog i udgangspunktet ingen hindring i at være medlem af en A-kasse uden at være i fagforening – eller at være medlem af en fagforening og medlem af en helt anden A-kasse.

A-kasse Forudsætninger Pris uden fagforening Meld dig ind
For alle 485 kr. Meld dig ind
For alle 489 kr. Meld dig ind
For alle 493 kr. Meld dig ind
For alle 476 kr. Meld dig ind
For alle 479 kr. Meld dig ind
For alle 489 kr. Meld dig ind
For alle 455 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
507 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
440 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
503 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
441 kr. Meld dig ind
Kun selvstændige
591 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
510 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
506 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
438 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
502 kr. Meld dig ind
For alle 448 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
492 kr. Meld dig ind
For alle 464 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
452 kr. Meld dig ind
For alle 470 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
501.17 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
455 kr. Meld dig ind
Kun særlige faggrupper
493 kr. Meld dig ind

Priser og information i tabellen er opdateret 14. november 2019

Hvor meget får jeg i dagpenge?

I 2019 er dagpengesatsen for fuldtidsforsikrede 18.866 – er du deltidsforsikret er den 12.577. Er du nyuddannet er den dog lavere (dimitendsats).

Du kan modtage dagpenge i hvad der svaret til to år over en treårig periode.

For at genoptjene ret til dagpenge skal du arbejde, hvad der svarer til mindst et år over en treårig periode – det kan altså være i forskellige stillinger, forskellige steder og på forskellige tidspunkter, og det påvirker ikke tiden hvis du har perioder med ledighed mellem dine perioder med arbejde. Efter du har genoptjent retten til dagpenge, vil du på ny have ret til dagpenge i samlet to år over en treårig periode.

Der er forskellige krav for, at du kan få udbetalt dagpenge – primært at du skal være aktivt jobsøgende. Det betyder typisk, at du skal dokumentere for, at du har søgt en hvis mængde stillinger i hovedreglen på ugebasis – det kan svinge fra A-kasse til A-kasse, hvad de mener er nødvendigvis, og det kan også variere afhængig af din situation.

Der er enkelte undtagelser for nogle af kravene. Som studerende og medlem af A-kasse, kan man få dagpenge selv om man ikke opfylder kravet om at have arbejdet, og endda også selv om man ikke har været med i en A-kasse i et år. Der er dog en række krav, man skal opfylde.